PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA

W czwartek 20.10.2016 odbyła się ważna uroczystość na świetlicy szkolnej. Nawiązywała ona do mającego niedawno miejsce „Pasowania na pierwszaka”.  Nasi pierwszoklasiści zostali ponownie pasowani, tym razem na świetliczaków/świetlików, a mówiąc  jeszcze inaczej, po prostu na uczniów uczęszczających na świetlicę.

Na początek trzeba było jednak sprawdzić, za pomocą różnych zadań, czy wszyscy uczestnicy zasługują na miano świetliczaka. Każdy po kolei losował swoje zadanie z woreczka. Pierwszoklasiści mieli okazję wykazać się w wielu dziedzinach, np. rzucali gazetowymi kulami, dzielili swoje imię na sylaby, rysowali na tacy z kawą, układali wieże z klocków, odrysowywali dłoń na kartce, przenosili płatki kukurydziane za pomocą słomki czy dmuchali bańki mydlane. Zadania dotyczyły również zmysłów, a zatem było uśmiechanie się po zjedzeniu cytryny, rozpoznawanie przedmiotów po dotyku, dzwoneczka po dźwięku oraz kawy po zapachu. Wszystkiemu uważnie przyglądał się Pan Dyrektor, który za namową uczniów, również wykonał jedno zadanie. Po pomyślnym ukończeniu indywidualnych zmagań, pierwszoklasiści odpowiadali razem na pytania ze znajomości podstawowych informacji dot. szkoły i świetlicy.

Na koniec wszyscy złożyli uroczystą przysięgę, którą Pan Dyrektor przypieczętował poprzez dotknięcie szkolną kredką ramienia każdego z dzieci. Uczniowie otrzymali także pamiątkowe dyplomy, naklejki, medale i słodkie upominki. Podczas całej uroczystości nie zabrakło oczywiście braw, śmiechu oraz wielu pozytywnych emocji.

Foto