Realizacja obowiązku szkolnego
ucznia z obwodu SP13 w Olsztynie
w innej miejscowości na terenie Polski
lub za granicą

W przypadku gdy uczeń będzie realizował obowiązek szkolny w innej miejscowości na terenie Polski lub za granicą należy wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie i przesłać listownie na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach jego urzędowania.

 

oświadczenie