Zasady rekrutacji kandydatów
do oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2017/201
8

Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie prowadzić naboru do oddziałów przedszkolnych.