Zasady rekrutacji kandydatów do klas II - VII
w roku szkolnym 2017/201
8

1. Szkoła nie wymaga ponownego zapisu ucznia, jeżeli już realizuje on obowiązek szkolny w naszej szkole.

2. Przy zapisie dziecka do klas II – VII należy wypełnić odpowiedni wniosek. Druk wniosku można pobrać ze strony tutaj lub otrzymać w sekretariacie szkoły.

3. Uczeń zamieszkały w obwodzie szkoły zostaje zapisany do odpowiedniej klasy z urzędu.

4. Decyzję o przyjęciu kandydata spoza obwodu szkoły podejmuje dyrektor SP 13 w Olsztynie.

 

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11 dla uczniów z klas II – VII obejmuje ulice:

Al. Sybiraków, Al. Wojska Polskiego, Baczewskiego, Dąbrowskiego, Dragonów, Elektrownia Łyna, Fałata, Gietkowska, Jagiellońska do 43 nieparzyste i do 46 parzyste, Kasprowicza, Małeckiego, Nad Jarem, Oficerska, Parkowa, Plac Powstańców Wars Puszkina, Radiowa, Rataja 1-15b i 16-32 parzyste, Sportowa, Wadąska, Żeromskiego