CZYTAM, BO LUBIĘ

CZYTAM, BO LUBIĘ to program zajęć wspierających rozwój zainteresowań czytelniczych i aktywności twórczej uczniów II etapu edukacyjnego prowadzony w SP 13 w Olsztynie zgodnie z Zarządzeniem Nr 33 Prezydenta Olsztyna z dn. 31.01.2012 r.

Był on realizowany w SP 13 od 1 lutego do 20 grudnia 2013 r. przez nauczycielkę języka polskiego Marię Radoch. Objęci nim byli zainteresowani uczniowie z klas IV – VI. Zakładał on udział 20 uczestników, jednak cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i skorzystało z niego więcej uczniów, bowiem gdy w czerwcu skończyła pracę w tym programie grupa uczniów z klasy VI (ponieważ ukończyli oni szkołę), we wrześniu dołączyła obecna klasa IV.

Zgodnie z zamierzeniem, dzieci poznawały dzieła literackie (prozatorskie i poetyckie) zaliczane do klasyki dziecięcej bądź młodzieżowej. Doskonaliły sztukę pięknego czytania. Analizowały przede wszstkim baśnie, podania i legendy z „Antologii Warmińskiej”, poznając kulturę, historię i tradycję swojego regionu. Systematycznie, raz w miesiącu, odwiedzaliśmy naszą osiedlową Miejską Bibliotekę Publiczną Filię nr 3 Multicentrum, korzystając z bardzo interesującej oferty edukacyjno – kulturalnej, tzn. warsztatów graficznych oraz warsztatów muzycznych w oparciu o „Antologię Warmińską” wykorzystujących nowoczesną technologię informacyjną do pracy nad tekstem literackim i przetwarzania go. Zajęcia te w doskonały sposób łączyły kształcenie literackie z propagowaniem wiedzy o kulturze, tradycjach i historii Warmii. Współpraca z MBP układała się doskonale.

Młodzi odbiorcy uczestniczyli także w przedstawieniach teatralnych oraz seansach filmowych o wysokich walorach edukacyjno – wychowawczych. Wspólnie analizowaliśmy widowiska teatralne oraz dzieła filmowe. Dzieci poznawały twórców filmu i teatru, dowiedziały się, jak powstają: film i spektakl teatralny (lalkowy oraz dramatyczny). W ramach Programu czterokrotnie złożyliśmy wizytę w Olsztyńskim Teatrze Lalek i czterokrotnie w kinie studyjnym Awangarda 2.

Szczególnie cieszy fakt, że dzieci systematycznie, z zaangażowaniem brały ucdział w zajęciach, a poznane teksty zainspirowały je do własnej twórczości o charakterze literackim, plastycznym lub teatralnym. Uczniowie przygotowywali prezentacje utworów, które cenią szczególnie i wykonywali projekty literacko – plastyczne. Nade wszystko dzieci polubiły zabawy w teatr. Z własnej inicjatywy przygotowały i przedstawiły dwie inscenizacje. W czerwcu 2013 był to fragment "Pinokia", C. Collodiego, który pokazaliśmy w MBP Multicentrum dla Przedszkola nr 13, a w listopadzie 2013 r. uczennice klasy V "a" wyreżyserowały i przygotowały adaptację sceniczną "Baśni o zbójcach nad jeziorem Skanda" M. Zientary – Malewskiej. Ten utwór wystawiliśmy kilkakrotnie dla społeczności naszej szkoły oraz w MBP Multicentrum dla klasy I z SP 9.

Zdjęcia                                   Nasze prace graficzne