Rok 2012/2013

Witamy.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rozpoczęliśmy kolejny sezon spotkań z dziećmi w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". W tym roku szkolnym chcemy bliżej zapoznać młodych czytelników z poetami i pisarzami - autorami książek dla dzieci.

Na naszym pierwszym spotkaniu, które odbyło sie 25 października, królował Julian Tuwim. Rozpoczęliśmy od zaprezentowania mniej i bardziej znanych wierszy tego poety. Redaktorzy gazety "Spod ławki" przedstawili wiersze w formie inscenizacji. Zagrały kolorowe pacynki.

Postać Juliana Tuwima ciekawie i dowcipnie przybliżyła nam Pani Dorota Szczerbińska-Łojko - gość specjalny spotkania.

Niespodzianką była dla nas wizyta byłej uczennicy naszej szkoły Anieli Mańkowskiej, która brawurowo recytowała wiersz "Ptasie radio".

Zaproszeni uczniowie, goście i organizatorzy spotkania miło spędzili czas delektując się dawką humoru autorstwa mistrza Tuwima.

Organizatorzy
Iwona d'Aystetten
Beata Misiewicz

 

 

"Cała Polska czyta dzieciom"

Wszem i wobec zawiadamiamy,
że w Polsce dzieciom czytamy.
Codziennie o stałej porze,
każdy czytania posłuchać może.
"Trzynastka" jest z tego znana,
że czyta dzieciom od rana.
Gdy mamy chęć na spotkanie,
miłych gości spraszamy na nie.
Niech przybywa, kto ciekawy
na czytanie i zabawy.

W lutym tego roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". W każdej klasie I - III nauczyciele systematycznie czytają uczniom fragmenty wybranej książki. Na koniec czytania dzieci wypowiadają się na temat losów bohaterów i problemów poruszanych w tekście.

Raz w miesiącu odbywa się spotkanie miłośników książki. Każde spotkanie ma temat przewodni, a wybraną książkę czyta gość specjalny.

29 lutego spotkaliśmy się po raz pierwszy. Czas spędziliśmy w krainie bajek. Panie Beata Misiewicz i Iwona d'Aystetten wspólnie z gościem specjalnym - panią Elżbietą Małachowską czytały z podziałem na role dwie bajki. Kostiumy oraz scenografia pomogły rozwinąć wyobraźnię słuchaczy. Uczyliśmy się też dworskiego tańca.

Na koniec dzieci chętnie podpisały zobowiązanie, przyrzekając, że będą czytać i szanować książki.

W marcu proponujemy spotkanie pod hasłem "Dlaczego Kolumb przepłynął ocean?". Szczegółów dowiecie się z plakatu. Rozglądajcie się uważnie. Odezwiemy się niebawem.

Beata Misiewicz i Iwona d'Astetten

FOTO