back1.gif (1161 bytes)powrót

Drama

 label

Projekt dotyczący krótkich przedstawień w językach ojczystych i w języku angielskim ma na celu rozwijanie kreatywności uczniów, przełamywania barier językowych, naukę tolerancji i zapoznanie z kulturą Turcji, Polski i Rumunii. Tematyka przedstawień i scenek dramowych ma dotyczyć spraw bliskich dzieciom, przyjaźni oraz tematyki zagadnień realizowanych na lekcjach języka angielskiego pierwszej fazie projektu uczniowie i szkoły zaprezentowały zdjęcia dotyczące miejscowości i placówek edukacyjnych. Następnie zaprezentowano wiersze w języku angielskim. My wykorzystaliśmy wierszyk pt. I’m a little snowman, który nagraliśmy rok temu. Projekt będzie kontynuowany również  w przyszłym roku szkolnym. Zaplanowano już kolejne działania.

f1
f2 f3 f4
z1 z2