back1.gif (1161 bytes)powrót

Adventure of the drop 

label

www.jolmar.wikispaces.com

Za projekt pt. Adventure of the drop Jolanta Okuniewska zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Mój Projekt eTwinning 2010 w kategorii wiekowej 7-12 lat.   Do konkursu zgłoszono 87 projektów. Do oceny merytorycznej dopuszczono 70 projektów, w kategorii 7-12 lat rozpatrywano 56 projektów z całej Polski.

Partnerem klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 13 byli uczniowie z ‘‘George Coşbuc" Middle School , Baia Mare (Rumunia). Uczniowie obu szkół wspólnie pracowali nad zagadnieniem wody w różnych jej aspektach. Koordynatorki zadbały, by wpleść w realizację działań edukacyjnych wiele elementów wychowawczych- ekologia, pomoc charytatywna krajom ubogim w wodę, pomoc powodzianom, bezpieczeństwo zabaw nad wodą, obchody Światowego Dnia Wody.

Projekt Adventure of the Drop podejmował zagadnienia z różnych dziedzin edukacji. Był zintegrowany z programem nauczania dla pierwszego etapu edukacji oraz z programem nauczania języka angielskiego dla tego etapu.

fotogaleria

plakat nagroda
artykul