SPOSOBY OPŁACANIA OBIADÓW

1. Osobiście u intendentki szkolnej:

Intendentka przyjmuje interesantów w pomieszczeniu przy wejściu do stołówki

2. Przelewem na konto:

Numer konta:

Od  1 I 2018 do wpłat bankowych na obiady obowiązuje rachunek: 

27 1030 1218 0000 0000 9042 0011

W tytule przelewu należy podać:

- imię, nazwisko ucznia,
- klasa do której uczęscza uczeń,
- miesiąc i  dni za które wnosi się opłatę za posiłek,

Przed dokonaniem przelewu proszę zapoznać się z regulaminem stołówki