Przydatne strony


www.oke.lomza.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
www.men.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.ko.olsztyn.pl Kuratorium Oświaty w Olsztynie
www.edukacja.olsztyn.eu Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna
www.odn.olsztyn.pl Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
http://www.ptd.edu.pl/ Polskie Towarzystwo Dysleksji
 
https://nabor.pcss.pl/olsztyn/ Elektroniczny nabór do szkół olsztyńskich
www.gimnazjum12.olsztyn.pl Gimnazjum nr 12
www.gim11.olsztyn.pl Gimnazjum nr 11
www.zso5olsztyn.edu.pl Zespół Szkół Ogólnokształcących nr5 (Mistrzostwa Sportowego)
www.zso1.olsztyn.pl Gimnazjum nr 2
www.sempr.edu.pl Gimnazjum nr 3
www.4lo.pl Gimnazjum nr 4
www.akademickie.olsztyn.pl Gimnazjum nr 23 (akademickie)
 
www.e-bip.pl Biuletyn Informacji Publicznej. Strona zawierająca informacje o urzędach publicznych na terenie kraju.
www.uw.olsztyn.pl Urząd Wojewódzki
www.wm.pl Strona województwa Warmińsko-Mazurskiego.
www.olsztyn.com.pl Strona miasta. Między innymi plan miasta, historia, urzędy, szkoły, urzędy i inne informacje.