Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej    Olsztyn ul. Puszkina 11
konto Rady Rodziców:  26 1240 5598 1111 0010 4205 4989