Historia szkoły


mszk58.jpg (1663 bytes)

 mken273.jpg (1489 bytes)  mken173.jpg (1658 bytes)

mzdyr77.jpg (2254 bytes)
1958 - budynek szkoły przy ulicy Sybiraków (dawna Gagarina)

1973 - nadanie imienia
Komisji Edukacji Narodowej i wręczenie sztandaru

1977 - dyrektorem zostaje Pani Renata Traba
mrp77.jpg (2589 bytes)

m89zmdyr.jpg (3532 bytes)

mzdyr86.jpg (1692 bytes)

1977 - Rada Pedagogiczna szkoły 1986 - Pani Dyrektor Renata Traba żegna się ze szkołą. 1986 - dyrektorem zostaje Pani Irena Jarocka
mzdyr90.jpg (3570 bytes)
1990 - Pan Leszek Kirzenkowski obejmuje stanowisko dyrektora szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie powstała w 1958 roku. Na początku swojego istnienia miała ona siedzibę przy ulicy Sybiraków (wówczas ul. Gagarina). Zapisy uczniów rozpoczęły się 20 sierpnia 1958 roku w lokalu szkoły nr 5 na korytarzu. Szkoła liczyła 607 uczniów. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się 27 sierpnia 1958 roku. Klasy liczyły od 38 do 45 uczniów. W tym pierwszym roku 53 uczniów nie otrzymało promocji do następnej klasy (w tym 22 uczniom wyznaczono poprawkę). Trudno się dziwić takim wynikom skoro społeczeństwo w dużej części było niewykształcone. Jednak z każdym rokiem działalności szkoły liczba uczniów niepromowanych systematycznie malała.
30 i 31 sierpnia 1964 roku nauczyciele szkoły pomagali przy transporcie pomocy naukowych do nowego budynku (obecnej siedziby szkoły). Na tamte czasy był to jeden z nowocześniejszych obiektów tego typu w Olsztynie.
Począwszy od połowy lat 60-tych uczniowie uzyskiwali coraz lepsze wyniki w nauce, a w latach 70-tych były one już bardzo wysokie.
W roku szkolnym 1972/73 dzieci naszej szkoły po raz pierwszy brały udział w zajęciach na basenie miejskim.
13.10.1973 roku szkoła otrzymała imię KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ oraz sztandar ufundowany przez rodziców. W tym samym roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Zostaje nim Pani Renata Traba, która objęła tę funkcję po Pani Marii Okupskiej.
12.10.1978 roku, z okazji 20 lecia istnienia szkoły, odbyły się uroczystości rocznicowe. W tym dniu gościem szkoły była nauczycielka, działaczka społeczno-oświatowa, wielka poetka Pani Maria Zientara Malewska. Dokonano również otwarcia harcówki szkolnej (wówczas harcerstwo działało przy szkołach).
W roku szkolnym 1980/81 rozpoczął pracę Oddział Przedszkolny. Lata osiemdziesiąte były dla kraju okresem wielkich zmian i wielu niepokojów. Szkoła nr 13 przeszła jednak przez ten trudny okres stosunkowo spokojnie i bez większych problemów. Praca dydaktyczno - wychowawcza odbywała się normalnie. Pomimo trudności życia codziennego i uciążliwości, które dotykały wszystkich, nauczyciele starali się pracować jak najlepiej. Znakiem tamtych dni były dary dla naszych dzieci z innych krajów. Były to artykuły żywnościowe, zabawki, ubrania. Nauczyciele wraz z rodzicami rozpakowywali paczki, sortowali artykuły, które potem były rozdawane najbardziej potrzebującym dzieciom i ich rodzinom. Jednocześnie jednak szkoła miała w tym okresie wiele sukcesów w konkursach i zawodach sportowych.
Rok szkolny 1985/86 był także ostatnim rokiem w którym dyrektorem szkoły była Pani Renata Traba. Okres jej rządów był okresem dużego wzrostu poziomu i efektów nauczania. Szkoła zyskała bardzo dobrą opinię w oczach rodziców i władz oświatowych Olsztyna.
W następnym roku dyrektorem została Pani Irena Jarocka, która pełniła tę funkcję do roku 1989/90. W tym okresie szkoła ciagle utrzymywała wysoki poziom nauczania. Było wiele sukcesów w konkursach i turniejach. Za kadencji Pani Jarockiej rozbudowano też szkołę. Wybudowano między innymi nowe szatnie, przebudowano świetlicę i stołówkę.
We wrześniu 1990 roku (a właściwie już w lipcu) funkcję dyrektora przejął Pan Leszek Kirzenkowski, który pełni ją do dzisiaj. We wrześniu 1999 roku w Polsce wprowadzono reformę oświaty. Pierwsi szóstoklasiści opuścili mury naszej szkoły, przechodząc do gimnazjów. "Trzynastka" została szkołą podstawową. Od czasu objęcia kierownictwa szkoły przez Pana Leszka Kirzenkowskiego w szkole utworzono pracownie komputerowe (pierwsza powstała już w 1991 roku), dokończono remont szkoły i odnowiono elewację, która była jak na tamte lata dość nietypowa i był to jedyny w Olsztynie budynek szkolny tak oryginalnie pomalowany. Od samego początku urzędowania dyrektor, w miarę możliwości, starał się unowocześniać placówkę. Szkoła otrzymała nowe ksero, telewizory i magnetowidy, nowszą pracownię komputerową, komputery do biblioteki, księgowości i administracji, połączenie internetowe, sprzęt nagłaśniający, boisko szkolne i wiele innych udogodnień. Jednocześnie udoskonalana jest praca dydaktyczno - wychowawcza poprzez wprowadzanie różnorakich innowacji.