LOGINY I HASŁA

Kody dostępu dla rodzica i ucznia do Systemu Librus Synergia (dziennik elektroniczny) odbiera rodzic u wychowawcy klasy.