DOKUMENTY SZKOLNE

Dokumenty

LP

NAZWA DOKUMENTU
1 Statut Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie - tekst jednolity od 1.09.2016 r.
2 Regulamin oceniania zachowania

- tabela punktów dodatnich
- tabela punktów ujemnych