PUBLIKACJE:
Za treść zamieszczonych na tej stronie artykułów odpowiadają ich autorzy

TYTUŁ

AUTOR

Problemy z koncentracją uwagi. (rtf)

Anna Kamińska

Rola i znaczenie ćwiczeń oddechowych w korekcji wad postawy. (rtf)

Iwona Czaplejewicz

Ćwiczenia korekcyjne do wykonywania w domu. (rtf)

Iwona Czaplejewicz

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). (rtf)

Iwona Lemańska, Barbara Zwolska

Diagnoza wychowawcza. (rtf)

Anna Maconko

Wspomnienia z pracy w polskiej szkole w Wilnie. (rtf)

s.Alina Król

Kształtowanie obrazu Boga u dzieci. (rtf)

s.Alina Król

Katecheza dla rodziców. (rtf)

s.Alina Król

Przykładowe katechezy. (rtf)

s.Alina Król

O prawach dziecka. (rtf)

Iwona Lemańska, Barbara Zwolska

O ortografii słów kilka.

Iwona d'Aystetten, Barbara Zwolska

Ćwiczenia terapeutyczno-wychowawcze dla klas I-III przeciwko agresji. (rtf)

Anna Maconko

Zastosowanie prezentacji multimedialnych na zajęciach lekcyjnych. (rtf)

Anna Morzyc

Potrzeby psychiczne dziecka. (rtf)

Anna Kamińska

"Mali Przyjaciele Europy". (rtf)

Iwona Lemańska, Barbara Zwolska

Rytmy. (rtf)

Beata Jarzyńska, Iwona Zaręba, Halina Łozowska

Zabawa andrzejkowa. (rtf)

Jolanta Okuniewska

Czytanie ze zrozumieniem. Czy to takie trudne ? (rtf)

Jolanta Okuniewska

O rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem (rtf)

Bożena Jelińska

Konkurs matematyczny (rtf)

Jolanta Kwiatkowska

Wierszowana matematyka (rtf)

Jolanta Kwiatkowska

Tworzenie procesu dydaktyczno - wychowawczego (rtf)

Elżbieta Starowicz

Inicjowanie i koordynowanie pracy wychowawcy klasowego przez pedagoga szkolnego (rtf)

Elżbieta Starowicz

Autorski program zajęć z elementami socjoterapii (rtf)

Alina Piotrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*