Rodzaj usług i świadczeń zdrowotnych udzielanych w gabinecie profilaktycznym
prowadzonym w SP13 w Olsztynie
przez Praktykę Grupową Medycyny Szkolnej "WENA" s.c.

1. Zapewnienie opieki  uczniom z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.

2. Promocję  zdrowia i edukację zdrowotną.

3. Poradnictwo w zakresie zachowań zdrowotnych sprzyjające poprawie lub utrzymaniu zdrowia w dobrej kondycji.

4. Wykonywanie testów przesiewowych w celu wykrycia nieprawidłowości i odchyleń w stanie zdrowia.

5. Wykonywanie zabiegów fluoryzacji zębów – klasy I – VI

6. Okresową i bieżącą kontrolę stanu higieniczno – sanitarnego obiektu i bezpieczeństwa w szkole.

7. Udzielanie pierwszej pomocy w urazach, zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniów i  pracowników szkoły.

8. Zrealizowanie zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem programów zdrowotnych wdrażanych w województwie.

9. Monitorowanie szczepień ochronnych.